Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdniku

ASF- Apel do chodowców trzody chlewnej

Ryzyko pojawienia się ASF – apel o przestrzeganie zasad bioasekuracji

Mając na względzie niekorzystny rozwój sytuacji w zakresie ASF w kraju, a zwłaszcza w województwie lubelskim, pojawianie się nowych ognisk choroby u dzików i świń w 2023 r., (potwierdzenie 16 ognisk ASF u świń oraz 1919 u dzików wg. stanu na dzień 24 lipca 2023 r.) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdniku apeluje do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie wymagań w zakresie bioasekuracji przy utrzymywaniu świń niezależnie od wielkości utrzymywanego stada  i przypomina, że trwający sezon prac polowych  sprzyja przenoszeniu wirusa ASF z lasów czy pól na teren gospodarstw.

Przestrzeganie wymogów bioasekuracji tj. częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem, dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, zmiana odzieży i obuwia, oczyszczanie i dezynfekcja pojazdów powracających z prac polowych, przy jednoczesnym ograniczeniu do niezbędnego minimum liczby osób wchodzących do pomieszczeń inwentarskich, są prostymi, a jednocześnie bardzo efektywnymi, sposobami zmniejszającymi ryzyko wystąpienia choroby  gospodarstwie.

Przypomina się, że Afrykański pomór świń  jest zakaźną chorobą wirusową świń domowych i  dzików oraz innych gatunków wolno żyjących świniowatych. Zwalczanie choroby odbywa się wyłącznie metodami administracyjnymi, poprzez wybijanie zwierząt chorych oraz wprowadzanie szeregu ograniczeń na obszarach dotkniętych chorobą.

Główną przyczyną występowania ognisk ASF jest duża koncentracja wirusa     w środowisku spowodowana występowaniem choroby w populacji dzików. Koncentracja wirusa w obszarach leśnych i na polach jest przy tym największa. W konsekwencji w sezonie intensyfikacji prac polowych czy leśnych oraz zbioru runa leśnego, wzrasta ryzyko przeniesienia wirusa z populacji dzików do świń.