Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdniku

Ochrona zwierząt gospodarskich - wytyczne dla chodowców świń

 
Wytyczne dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń

https://www.wetgiw.gov.pl/download/Ulotka-materialy-wzbogacajace,4928.pdf

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń

https://www.wetgiw.gov.pl/download/Ulotka-analiza-ryzyka-GIW2023,4927.pdf

Wzbogacanie środowiska w utrzymaniu świń oraz problem obcinania ogonów

https://www.wetgiw.gov.pl/download/material-manipulacyjny,3987.pptx